Medieloggen

Medieloggen

Medieloggen er et enkelt og fleksibelt web-basert verktøy for loggføring og oppfølging av mediehenvendelser.

Løsningen ble i sin tid laget på bestilling av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), hvor den de første månedene kjørte lokalt på interne servere hos HOD. Det tok ikke lang tid før flere departementer også ønsket en lignende løsning for håndtering av mediehenvendelser, og systemet ble flyttet eksternt for enklere web-basert tilgang til tjenesten.

Det er lagt vekt på at løsningen skal være lett å lære seg å bruke - at man raskt kommer igang med å bruke systemet. Og faktisk har de aller fleste tatt tjenesten i bruk uten noen form for opplæring.

Sikkerhet

All trafikk er kryptert med SSL, og i tillegg kan også IP-filtrering benyttes.

Pris

1 lisens for medieloggen for hele organisasjonen koster 750 kr. pr. måned uavhenging av antall brukere. Avtale for ett år tegnes, den blir automatisk fornyet dersom avtalen ikke sies opp. Varsel om fornyelse sendes ut 5 uker før evt. fornyelse.

Brukere

Følgende bruker eller har brukt Medieloggen:

 • Arbeidsdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • BI Handelshøyskolen
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Helseøkonomiforvaltningen
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kripos
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Oslo Politidistrikt
 • Politidirektoratet
 • Riksantikvaren
 • Samferdselsdepartementet
 • Skattedirektoratet
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • Utenriksdepartementet