Kriseloggen

Kriselogg

Kriseloggen er et meget enkelt web-basert verktøy for loggføring og oppfølging av kriser.

Når en krise oppstår er det viktig at verktøyene som skal brukes ikke er avanserte å bruke eller har mange «kjekke» funksjoner som kommer i veien for effektiviteten. Punkter eller elementer i krisen skal kunne registreres og endres raskt og effektivt.

Det er lagt vekt på at løsningen skal være lett å lære seg å bruke - at man raskt kommer igang med å bruke systemet uten noen form for opplæring.

Sikkerhet

I en kriselogg er sikkerhet viktig og all trafikk er kryptert med SSL, og i tillegg kan også IP-filtrering benyttes.

Pris

1 lisens for Kriseloggen for hele organisasjonen koster 350 kr. pr. måned uavhenging av antall brukere. Avtale for ett år tegnes, den blir automatisk fornyet dersom avtalen ikke sies opp. Varsel om fornyelse sendes ut 5 uker før evt. fornyelse.